Hướng Dẫn Gấp Giấy Origami Nhật Bản


Gấp giấy origami - Hộp quà hình trái tim

hướng dẫn cách gấp hộp đựng quà hình trái tim

Cách gấp phần nắp trên của hộp quà

gấp giấy origami nhật bản gấp giấy origami nhật bản

Cách gấp phần thân dưới của hộp quà

gấp giấy origami nhật bản gấp giấy origami nhật bản

Gửi bình luận của bạn tại đây

mxh origami

Các tutorial origami được xem nhiều