Hướng Dẫn Gấp Giấy Origami Nhật Bản


Gấp giấy origami - Hộp quà hình trái tim 2

hướng dẫn cách gấp hộp quà hình trái tim

Cách gấp Hình trái tim trang trí hộp quà mẫu 2

gấp giấy origami nhật bản gấp giấy origami nhật bản

Cách gấp phần hộp quà mẫu 2

gấp giấy origami nhật bản gấp giấy origami nhật bản

Kích thước của hình trái tim trang trí khoảng bằng 1/4 hộp

Gửi bình luận của bạn tại đây

mxh origami

Các tutorial origami được xem nhiều