Hướng Dẫn Gấp Giấy Origami Nhật Bản


Hướng dẫn cách gấp giấy các chữ cái

Chữ A

Chữ B

Chữ C

Chữ D

Chữ E

Chữ F

Chữ G

Chữ I

Chữ J

Chữ K

Chữ L

Chữ M

Chữ N

Chữ O

Chữ Q

Chữ R

Chữ S

Chữ T

Chữ U

Chữ V

Chữ W

Chữ Y

Chữ Z

Chữ H

Chữ P

Chữ X

Hướng dẫn cách gấp giấy các chữ cái kiểu 2

Chữ A kiểu 2

Chữ B kiểu 2

Chữ C kiểu 2

Chữ D kiểu 2

Chữ E kiểu 2

Chữ F kiểu 2

Chữ G kiểu 2

Chữ I kiểu 2

Chữ J kiểu 2

Chữ K kiểu 2

Chữ L kiểu 2

Chữ M kiểu 2

Chữ N kiểu 2

Chữ O kiểu 2

Chữ Q kiểu 2

Chữ R kiểu 2

Chữ S kiểu 2

Chữ T kiểu 2

Chữ U kiểu 2

Chữ V kiểu 2

Chữ W kiểu 2

Chữ Y kiểu 2

Chữ Z kiểu 2

Chữ H kiểu 2

Chữ P kiểu 2

Chữ X kiểu 2

Gửi bình luận của bạn tại đây

mxh origami

Các tutorial origami được xem nhiều