Hướng Dẫn Gấp Giấy Origami Nhật Bản


Cách gấp giấy origami các loại Số đếm

Hình tam giác

Hình ngũ giác

Hình lục giác

Số 1

Số 2

Số 3

Số 4

Số 5

Số 6

Số 7

Số 8

Số 9

Số 0

Dấu trừ

Dấu bằng

Dấu cộng

Dấu chia

Gửi bình luận của bạn tại đây

mxh origami

Các tutorial origami được xem nhiều