Hướng Dẫn Gấp Giấy Origami Nhật Bản


Gấp giấy origami - Hướng gấp Chong chóng hình bông hoa

Hướng dẫn gấp chong chóng kiểu 1

hướng dẫn cách gấp giấy chong chóng hình bông hoa kiểu B

Hướng dẫn gấp chong chóng kiểu 2

hướng dẫn cách gấp giấy chong chóng hình bông hoa kiểu A

Hướng dẫn gấp chong chóng kiểu 3

hướng dẫn cách gấp giấy chong chóng hình bông hoa kiểu C

Gửi bình luận của bạn tại đây

mxh origami

Các tutorial origami được xem nhiều