NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY NHẬT BẢN - ORIGAMI GapGiayOrigami.com

Gấp giấy origami - Túi sách hình chiếc áo

hướng dẫn cách gấp túi sách hình chiếc áo
Túi sách
(Kích thước giấy A4)
Quai túi sách
(Kích thước giấy A4)
Caravat
(10㎝×10㎝)