NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY NHẬT BẢN - ORIGAMI GapGiayOrigami.com

Gấp giấy origami - Hộp dài 2

hướng dẫn cách gấp giấy hộp dài 2

Hộp

kích thước A4

Duy băng

bông hoa
(7.5㎝×7.5㎝)