NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY NHẬT BẢN - ORIGAMI GapGiayOrigami.com

Gấp giấy origami - Khung ảnh

●Kích thước giấy (15cm×15cm)。