NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY NHẬT BẢN - ORIGAMI GapGiayOrigami.com

Size A4
Túi đựng hình chiếc áo
Hộp dài 2
Túi sách hình chiếc áo
 
Trái tim 2
Hộp để thiệp
Bức thư
Túi đựng 
Thư gấp hình con cá
Tên lửa 1
Áo sơ mi 5
Hạc trắng 2


Size B5
Búp măng
Card