NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY NHẬT BẢN - ORIGAMI GapGiayOrigami.com

Trái tim kẻ sọc
Trái tim đáng yêu
Trái tim hình ca rô
Bức thiệp hình trái tim
Túi hình trái tim
Khung hình trái tim
Hai nửa trái tim
Gấu hình trái tim
Hộp quà hình trái tim

Trang trí vòng trái tim

Trái tim gắn con hạc
Trái tim
Trái tim 1
Trái tim đứng 2
Trái tim đứng 1
Trái tim có cánh
Hộp quà hình trái tim 1
Hộp quà hình trái tim 2
Hộp quà valentine 
Hộp quà valentine 1
Hộp quà valentine 2
Hộp quà valentine 3
Trái tim gắn con thỏ 
Trái tim hai màu
Trái tim đen trắng
Trái tim thắt caravat

Vòng đeo cổ hình trái timCác mẫu giấy (in giấy để sử dụng)