NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY NHẬT BẢN - ORIGAMI GapGiayOrigami.com

Mặt ông già noel 
Lá cây ô rô
Cái chuông 
Giầy của ông già noel 
Kẹo hình cây gậy
Mũ ông già noel
Cây thông noel 
Cây nến 
Mặt con tuần lộc 
Ngôi sao
Ngôi sao 6 cánh
Ông già noel 
Dải băng noel 
Vòng hoa noel 
Người tuyết 
Người tuyết quàng khăn 
Ông già noel gấu 
Con tuần lộc 
Cây thánh giá 
Hộp quà
Ngôi sao cài lên mũ
Ngôi sao 6 cánh 2
Cây nến 2
Mặt tuần lộc con
Trái tim hình ông già noel
Ngôi sao hình ông già noel
Mũ hình ngôi sao
Ông già noel 2
Bông tuyết 1
Bông tuyết 2
Bông tuyết 3
Vòng hoa noel  1
Miếng lót cốc hình ông già noel
Người tuyết 2
Hoa trạng nguyên
Cây thông
Hộp đựng quà 2
Dải băng 2
Cây thông có trang trí quà
Vòng hoa noel 2
Các mẫu giấy (in giấy để sử dụng)

Ví dụ 1

Ví dụ 2

Dải băng