NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY NHẬT BẢN - ORIGAMI GapGiayOrigami.com

Ngôi nhà của chó
Cha con rùa
Mẹ con chim cánh cụt
Chó trên thuyền
4 con ếch
Thỏ cầu nguyện
Gà con chui ra từ quả trứng
Đôi gấu
Gà mẹ cõng con
Khỉ mẹ cõng con 1
Khỉ mẹ ôm con 1
Cào cào mẹ cõng con

Mẹ con chim thiên nga

 

 

Chim đậu trên cây

Chó ngồi trên thảm

Thỏ và rùa

Thỏ đeo nơ

 

Baba mẹ cõng con