NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY NHẬT BẢN - ORIGAMI GapGiayOrigami.com

Hải cẩu
Ễnh ương
Cá thiên thần
Cá heo
Cá vàng 1
nóc
Sư tử biển
Cá voi
Con ngọc trai
Rùa biển 
Cá mập
Chim cánh cụt 1
Con tôm
Tôm hùm
Cua biển
Con cua 1
Cá voi sát thủ
Rái cá biển
Cá thu
Con cua 2
Cá nhiệt đới

Cá bướm

Cá thần tiên
Cá mỏ vịt

Cá ray

Con mực

Cá voi 2