NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY NHẬT BẢN - ORIGAMI GapGiayOrigami.com

Con ngựa
Mèo con
Chuột đồng
Con vịt
Chú voi con
Con lợn
Con quạ
Chim sẻ Chim thiên nga
Hà mã
Con vượn

Rắn lục

Con kỳ nhông
Gà trống
Con sóc
Hươu cao cổ

Chuột nhắt
Cá sấu
Khỉ con
Khỉ mẹ cõng con
Khỉ mẹ ôm con)
Thỏ con
Con công
Con lạc đà
Con bò
Chó con
Gà mái
Thằn lằn có mào
Chim hải âu
Con sư tử
Con chó 1
Chó nhật
Gấu túi
Chó sói
Chim én
Con đà điểu
Con cừu
Lợn rừng
Hải cẩu con
Chó ngao
Mèo đen
Con bồ nông
Con chuột
Cá sấu 1
Con thỏ 2
Gấu trúc 1
Gấu trúc 2
Con cú mèo
Con chồn mướp
Gấu con
Con hổ
Sóc bay
Con tê giác
Con chó 3
Vịt trời
Con khỉ đột