NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY NHẬT BẢN - ORIGAMI GapGiayOrigami.com

Gấp giấy origami - Cặp sách

hướng dẫn cách gấp cặp sách
Bước A hình ảnh cặp sách màu đỏ
Bước B
Bước C,D